CertiLingua dokumendid moodustavad CertiLingua programmi aluse. Dokumendid jagunevad CertiLingua aastakonverentsi resolutsioonideks ja täiendavateks dokumentideks.

1. CertiLingua aastakonverentsi resolutsioonid

Resolutsioonid võetakse ühehäälselt vastu CertiLingua aastakonverentsil, kus hääletavad vaid CertiLingua liikmesriikide ametlikud esindajad. Ühehäälsed otsused tagavad, et programmi olemusest, eesmärkidest ja kvaliteedistandardist saadakse aru sarnasel moel. Resolutsioonid on liikmesriikidele siduvad.

2. Täiendavad dokumendid

Täiendavad dokumendid annavad lisainfot ja toetavad CertiLingua programmi rakendamist, kuid ei ole liikmesriikidele siduvad.

CertiLingua programmi ülevaade

Kõik programmi ametlikud dokumendid on ära toodudCertiLingua programmi ülevaates