country representative

Ms Eva Engdell

Director of Education

Swedish National Agency for Education Skolverket

Eva.Engdell@skolverket.se

 

CertiLingua Schools in Sweden

Hvitfeldtska gymnasiet in Göteborg; Göteborg

Tibble Fristående Gymnasium, TFG AB Attundavägen; Täby